Thursday, December 2, 2010

 SONUVAV NE[TO SONLIVO
                        
                 Vo Budizmot budnosta e definirana kako sostojba na svesta vo koja "budniot" (razbudeniot 
vo svesnosta) ne e celosno buden, ako ne e sosem i bez ostatok svesen za siot svet vo sebe i okolu sebe.
                Taka e na Istokot. Na Zapadot, lu|eto se budni na svoj na~in.Tr~aat, brzaat, pravat sene{to bez zastanuvawe...`ivotot e trka, vremeto e pari! Na Zapadot uspehot e se! No neuspehot, nikoga{ ne e "ni{to". Vo toa "ni{to" na milion na~ini e pretvoren sekoj {to e neuspe{en. Taka decata na Zapadot dodeka da porasnat ve}e se zna~itelno "poni{teni" vo civilizacijata vo koja uspehot e se. Zapadnite potomci prodol`uvaat niz godinite nosej}i gi na grbot i vo umot site straotno poni{tuva~ki udari vrz nivnoto ego koe broi se i funkcionira kako Xandar zbira, se dodeka taa razorna mo} na neuspesite sobrani na kup~e, na krajot ne go dade rezultatot na nivnoto stutkano `iveewe vo negativnata civilizacija, `ivoten ceh {to se pla}a, za ona {to vozrasnite go narekuvaat "`ivotno iskustvo".
                Zapadot vo koj "~ovekot ili e ego, ili e ni{to-poni{ten" sekojdnevno go bara lekot od Istokot. A za Istokot, ne samo {to ~ovekot ne e samo ego, tuku i mora da spoznae {to e. Ako se spoi vo mirno spokojstvo so se vo Univerzumot, ~ovekot, velat tie, mo`e da ja ostvari celta: da ja razbere vistinata za sopstvenata priroda i onaa za prirodata na Univerzumot. Verojatno tokmu poradi vakvite visoki celi ne e mal brojot na onie od Zapadot koi vo potragata po isto~nite mudrosti naletale na nekakva ~iribu-~iriba {arada, na nekakva iskrivena teorija spored koja se veli deka "mora da ste sposobni za meditativen stoj na glava i drugi joga vratolomii" ili bara od vas "sto godini da miruvate pod jabolknica ko Buda, za na krajot da vi padne kru{a vo skutot, pa site da velat: ^udo!"
                A ~udoto nare~eno "poni{tuvawe na egoto" poradi spoznavawe na su{tinata na samite sebe i na Univerzumot voop{to i ne e ~udo! Za polesno da razberete deka nema komu toa ne mu e poznato i blisko takvoto iskustvo eve eden ednostaven opis.  Ako vi se slu~ilo, vo son~ev den, na planina, gledaj}i vo livadata pred sebe da go po~uvstvuvate beskrajniot mir na prirodata i ako toa ve napravilo beskrajno spokojni i sre}ni...toa e toa ~uvstvo i taa sostojba na svesta. Vo toj moment va{eto ego bilo poni{teno. Vam vi bilo tolku dobro {to ste stanale del od Univerzumot, od prirodata, od mirnotijata na neboto, na oblacite, na sonceto, na trevkite. Tie kako da se preleale vo vas, bez nikakov poseben napor, a vie kako da ste se preleale vo niv i ste ostvarile nekakva harmoni~na relacija so se okolu sebe! Primerot e primenliv i po{iroko. Mo`ebi bilo samo nebo, mo`ebi planina, reka ili okean...ne e va`no. Toa e onoj mig koga ste ostvarile celosna budnost pottiknati od nekakva ubavina, koga ve ponesla vibracijata na toa {to bilo pred vas....koga od {to i da bila taa ubavina pred vas,  se spoila so va{ata vnatre{na ubavina i gi doprela onie vnatre{ni svetovi od va{iot sopstven mikrokosmos. I tokmu toa e toa {to Istokot go vika meditacija. Na toj na~in, spontano i barem za mig ste bile buden Buda! Taka se ostvaril va{iot uspeh koj ste go dobile za...ni{to! Samo zatoa {to ste bile neopsednati so Va{ite voobi~aeni misli i ste imale barem za moment "ispraznet um", odnosno um poln so...ni{to! Poradi toa "ni{to" vo ispraznetiot um imalo mesto za da se sozdade poinakva konekcija so "ne{toto" nadvor od vas, so livadata, neboto, Sonceto, Univerzumot!  Toa sekako e razli~no od site sliki koi stignuvaat do nas dodeka sme so "um prepoln so ne{to treto", pa vo takva sostojba, sosem e mo`no koe i da e preubavo nebo, sonce, planina ili more...da ne gi zabele`ime, ili kon niv da se odnesuvame kako da se na{eto golemo, dosadno, popatno...ni{to.